Inzet loont...

Meer dan 80 gemeenten hebben beroep gedaan op ons informatie-materiaal en modeldocumenten of nodigden de initiatiefnemers uit voor advies of infosessies. Het effect bleef niet uit. Gemeenten die extra inspanningen deden voor de registratie in samenwerking met IK STEM OOK zetten een opvallende goede scores neer.

Een paar voorbeelden: Hasselt telde in maart 2018 nog maar 269 registraties. Dat waren er 448 bij de deadline op 1 augustus. Brugge ging van 269 in maart naar 486 in augustus. Kuurne van 15 naar 43. Eeklo van 20 naar 53. Herent van 52 naar 122. Tienen van 59 naar 107. Opvallende stijgingen, tot meer dan verdubbelingen toe. Het versterkt IK STEM OOK om verder campagne te voeren en de politieke participatie niet over te laten aan het toeval.


IK STEM OOK realiseert zich dat we nog een lange weg te gaan hebben om deze zeer mobiele gemeentebewoners te betrekken bij het lokale beleid. Wat niet-Belgen heeft overtuigd of tegengehouden kan zeker dieper onderzocht worden. Politieke participatie gebeurt ook niet alleen door deelname aan verkiezingen. Burgerparticipatie is een dagelijkse opdracht voor politici, administraties, middenveld en burgerinitiatieven.

Hoe dan ook roept IK STEM OOK de stemgerechtigde niet-Belgen die nog niet geregistreerd zijn dat meteen te doen bij de dienst Burgerzaken van zijn/haar gemeente en wel vanaf 15 oktober. We moeten niet wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 om een nieuwe campagne te voeren. Die begint vandaag. Het zou daarom heel goed zijn mocht in de nieuwe bestuursakkoorden deze zin staan: ‘Het gemeentebestuur zal in het kader van haar participatiebeleid naar de burgers, de niet-Belgische EU en niet-EU die kiesgerechtigd zijn, maar in deze nog niet geregistreerd, op het moment van de inschrijving in de gemeente de registratieformulieren overhandigen. Voor niet-Belgische kiesgerechtigden die reeds ingeschreven zijn, maar nog niet geregistreerd als kiezer, wordt het formulier bij het eerstvolgende contact met de dienst Burgerzaken ter beschikking gesteld.

Meer info over stemrecht voor niet-Belgen: www.ikstemook.be

Enkele cijfersgegeven: 

Hieronder een beeld van de evolutie van het aantal niet-Belgische kiezers: (1.) bij de deadline voor registratie van de vorige verkiezingen in 2012, (2.) in maart 2018 en (3.) bij de deadline voor de huidige verkiezingen. Merk de uitval op tussen 2012 en maart 2018 (verhuis uit het land…)

België – 2012 aug.:   141.397 geregistreerde niet-Belgische kiezers
België – 2018 mrt.:   110.523
België – 2018 aug.:   160.116
 

Vlaanderen – 2012 aug.:    38.531
Vlaanderen – 2018 mrt.:    30.301
Vlaanderen – 2018 aug.:    41.755

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook