Bevraging

Civitaz ging in gesprek met meer dan 360 trekkers van burgerinitiatieven in Vlaanderen. Deze gesprekken leveren een boeiende inkijk in het ontstaan van de burgerinitiatieven en de thema’s waarop ze inzetten, hoe (democratisch) ze samengesteld zijn, hoe ze zichzelf intern organiseren en hoe ze samenwerken met overheid en het middenveld.We staan stil bij de krachten én uitdagingen van de burgerinitiatieven en bespreken burgerinitiatieven in relatie tot een aantal kwesties zoals mensenrechten, maatschappelijk belang.

Alvast één belangrijke vaststelling: Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat deze burgerinitiatieven vaak verweven zijn met de ‘klassieke’ civiele samenleving en overheid. Sociale professionals zijn ‘onzichtbaar’ aanwezig. Daarom laten we deze professionals aan het woord over de manier waarop zij burgerinitiatieven versterken.

Programma

Op de agenda staat niet alleen de presentatie van de onderzoeksresultaten, maar ook een workshops over een aantal burgerinitiatieven: bv. Growfunding, Opgewekt Tienen, Commons Lab Antwerpen... 

-- Meer info en een inschrijvingsformulier vind je op deze pagina van UCLL

CIVITAZ (Centrum voor Burgerschap en Participatie) legt de focus op de rol en bijdrage van professionals en vrijwilligers in het ondersteunen en versterken van burgerschapspraktijken.

UCLL staat voor University Colleges Leuven Limburg. Deze hogeschool biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant.

lees meer
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook