In de prijzen...

Uit de eerste inzendingen op de Burgervuur-praktijkenbank selecteerde het team van De Wakkere Burger een shortlist van 12 burgerinitiatieven voor beoordeling door een jury (zie lager). Ook de burgerinitiatieven die op het platform het meeste 'stemmen' kregen van het publiek, werden toegevoegd aan deze shortlist. De juryleden hebben – na rijp beraad – een eigenzinninge , maar goed gemotiveerde keuze gemaakt.

  • In een eerste categorie wilden we een initiatief in de bloemetjes zetten dat vooral opviel door een creatieve actie. Voor het eindoordeel wikte en woog de jury twee kandidaat-winnaars. Een eervolle vermelding ging naar Maakbaar Leuven, een initiatief dat werk wil maken van een nieuwe stadseconomie. Hun moto: “Meer herstellen, fiksen, repareren, combineren, delen en hergebruiken. Meer samenwerken. Meer plezier. Meer creativiteit." Omdat dit initiatief al kon terugvallen op een breed netwerk en steun, koos de jury als prijswinnaar (inclusief bijhorende ondersteuning) voor het potentieel van DE LEENTUINVRIENDEN uit Willebroek. Het idee van leentuinen koppelt tuiniers zonder eigen tuin aan mensen die hun tuin  niet meer kunnen onderhouden. De oogst van deze tuinen krijgt een sociale bestemming. 
  • In de tweede categorie lag de focus op brede betrokkenheid en communicatie. Voor De Wakkere Burger is dat een belangrijk aandachtspunt, omdat participatie bij voorkeur zo open mogelijk en met brede betrokkenheid gebeurt.  De jury gaf hier een eervolle vermelding aan een opvallend initiatief uit Lichtervelde waarbij oudercomités en ouders van verschillende scholen zich samen inzetten voor veilig verkeer. Knap dat bestaande structuren zo samen een nieuw bottom-up initiatief opzetten. De prijs ging uiteindelijk naar RADIO ONGELIKTEN BEIR uit Beernem. Zij 'stalen' het idee van het tv-programma Radio Gaga: Ze timmerden een caravan om tot een radiostudio, waarmee ze jongeren opzochten om - in ruil voor een plaatje - hun mening te krijgen over het gemeentebeleid. 
  • Tenslotte was er nog een algemene categorie. Bij het samentellen van de scores van de juryleden, bleek onmiddellijk dat er maar één mogelijke winnaar kon zijn. Dat was het Antwerpse Ringland. Maar de jury aarzelde: Heeft deze toch al behoorlijk professionele actiegroep nog aanmoediging en ondersteuning nodig? Daarom koos de jury uiteindelijk voor een ander initiatief. Pand 10 uit Tienen was een kanshebber. Maar uiteindelijk ging de Burgerviuur-prijs naar JOSAPH'AIRE uit Schaarbeek. Dit initiatief draait rond de toekomst van een grote NMBS-site, waarbij verschillende burgercollectieven werk maken van het tijdelijk gebruik van deze Josaphatsite. Deze stedelijke 'commons' willen, elk op hun manier, bijdragen aan de transitie van onze stad Brussel. Via bottom-up acties willen zij tijdelijk gebruik implementeren als een volwaardig deel van het stadsontwikkelingsproces. 

De jury

Wie vormde de Burgervuur-jury?  Vier personen waarvan DWB overtuigd was dat ze elk vanuit een eigen invalshoek een interessante kijk hebben op het fenomeen participatie en actief burgerschap.

  • Dirk Holemans – coördinator van de groene denktank Oikos dat vanuit een ecologisch perspectief ook aandacht heeft voor positieve praktijken van burgers die zelf voortrekker willen zijn  richting duurzame samenleving.
  • Erik Tamboryn – burgeractivist bij de actiegroep Daedalus (rond het dossier van het vliegverkeer rond Zaventem), maar ook auteur van een interessant boek over burgeractivisme: 'Activist. Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk?'.
  • Emilie Van Daele – verbonden aan het steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk Socius, met een belangrijke focus op thema’s als politisering, actief burgerschap…
  • Peter Verhaeghe – als actief burger onder meer een van de voortrekkers binnen StRaten-Generaal rond het Oosterweel-dossier,

 

-- Lees hier meer over het de inhoud en verloop van deze trefdag

 

 

lees meer
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook