Vier burgerinitiatieven: hun verhaal

De trekkers van vier unieke burgerinitiatieven gaven vol overgave een inkijk in het project waar ze zich met hart en ziel voor inzetten. Aanpak, succesfactoren en knelpunten stonden centraal. Je vindt de presentaties in de rechtermarge van deze pagina (PDF).

Bernard Govaert van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Greet Heylen van Broedwerk gaven als expertenduo per initiatief een aantal waardevolle tips en uitdagingen mee.

 

1. Partago: Een project rond duurzame mobiliteit dat ontstaan is uit een 'klein' initiatief als een leefstraat.

“Een initiatief dat steunt op een duurzaam verdienmodel en een degelijke structuur. De doelstellingen zijn duidelijk, de oplossingen op maat en er wordt transparant en duidelijk gecommuniceerd. Zonder sterke trekkers/experts die hun schouders onder het initiatief zetten zou dit niet mogelijk zijn.”

 

2. Radio Ongelikten Beir: Een adviesraad die de klassieke paden verlaat en een breder publiek wil bereiken door in een rondreizende caravan-radiostudio meningen van jongeren uit de gemeente te verzamelen.

“Een innovatief initiatief gericht op een specifieke doelgroep. Een goede inkleding en lage drempel. Zijn er afspraken gemaakt met de gemeente? Hebben ze een engagement uitgesproken? Mensen willen na een inspanning ook resultaat zien. Uitdaging: Hoe zorg je ervoor dat dit concept kan worden opgeschaald? Dat deze methodiek ook in andere gemeenten wordt toegepast?”

 

3. Herinrichting Ernest Claesstraat: Een groep actieve burgers die samen met de stad, op een positieve manier, heeft nagedacht over de herinrichting van hun straat.

“Positief is het betrekken van externe expertise: zowel methodologisch als inhoudelijk. Slim dat er wordt ingehaakt op een bestaande dynamiek (buurtcomité, wijkwerking,….) Uitdaging: vanuit experiment de omslag maken naar uitvoering. Wat is de rol van de gemeente hierin? Welke andere partners kunnen betrokken worden bij de uitvoering?”

 

4. High Five Ternat: Een burgerbeweging die via de methodiek van de ‘zandloperpolitiek’ wil werken aan een politiek met inspraak voor de burger. Een continue wisselwerking tussen de burgers en de ambassadeurs van High Five Ternat staat hier centraal.

"Indrukwekkend hoe een beweging op zo'n korte tijd zoveel mensen achter zich kan scharen. Uitdaging: wanneer een burgerinitiatief vervelt tot een politieke partij verandert de perceptie en zal het moeilijker zijn om zich onafhankelijk op te stellen een neutraal platform te creëren tussen burger en politiek. Best wordt tijdens de verschillende inspraak/co-creatiemomenten een specifieke focus gekozen. Een brede scope zorgt voor minder concrete ideeën en voorstellen."
 

Burgerateliers

Telkens vanuit een andere invalshoek werd nagedacht over de relatie tussen burgerinitiatief en (lokale) overheid. 

 

1. Naar een betere dialoog tussen burger en bestuur

Iris Catteeuw van Codecrea gaf tips en inspiratie.

Wanneer is een burgerinitiatief een ‘interessante’ gesprekspartner voor een beleidsmaker?

 • Je raakt aan een gevoelige kwestie
 • Je bent een enthousiaste burger die wil mee-doen, mee-maken
 • Je bouwt aan geloofwaardigheid met een dosis energie en een netwerk die jouw verhaal ondersteunt

 

Wat als beleidsmakers niet open staan voor dialoog?

 • Bouw een netwerk en draagvlak op
 • Zoek naar de juiste beleidsmakers in jouw gemeente: diegene met goeie bedoelingen, dromen en inzet. Ga daarmee in dialoog!
 • Verkiezingen zijn een interessante periode

 

2. Tips voor een geslaagd burgerinitiatief
In deze workshop gingen burgers op basis van drie concrete cases in gesprek over do’s- and-don’ts. 

 • Laat je inspireren, vind het warm water niet opnieuw uit
 • Probeer in te spelen op een bestaande dynamiek
 • Start met een duidelijke, scherpe uitdaging
 • Neem je tijd om te groeien
 • Experimenteer en test, streef niet onmiddellijk de allesomvattende finale oplossing na
 • Betrek expertise, zowel methodologisch als inhoudelijk
 • Communiceer eerlijk en transparant gedurende het hele proces
 • Deel  je  successen  en  dromen,  ervaring,  kennis en  informatie

 

3. Burgersignalen voor een meer open en participatief bestuur
In deze workshop dachten de deelnemers samen na aan verbeteringen aan onze lokale democratie. Enkele voorbeelden:

 • Lokale besturen moeten nog meer werk maken van een echte "luisterende gesprekscultuur". Ambtenaren kunnen een belangrijke brugfiguur zijn tussen politiek en samenleving. Als participatiemedewerkers moeten zij de burger de hand reiken.
 • Een overheid zou burgerinitiatieven kunnen faciliteren door burgerinitiatieven samen te brengen. Naar het voorbeeld van Stadslab2050 (Antwerpen).
 • Adviesraden zouden in elk geval moeten kunnen rekenen op voldoende ambtelijke ondersteuning.
 • Er is weer nood aan sterkere regio-journalistiek voor een sterkere lokale democratie.

Op deze trefdag werden ook een aantal burgerinitiatieven in de bloemetjes gezet. Lees daarover hier meer

Zelf nog een idee of voorstel voor meer participatiekansen voor burgers?

Deel jouw idee op memorandum.burgervuur.be.

 • Jullie ideeën zullen na de zomer verder worden uitgediept in een reeks nieuwe burgerbijeenkomsten.
 • Jullie ideeën vormen mee de basis voor het burgervuur-memorandum dat we na de lokale verkiezingen zullen voorstellen aan de nieuwe gemeentebesturen.

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook