Zelf kiezen

Die doktersbriefjes zijn vaak een goed bedoeld gebaar, maar lang niet altijd écht nodig. En bovendien: een gemiste kans. Een gemiste kans om ouderen zelf de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen, en er zo duidelijk als burger bij te horen. Om mee naar de verkiezingen toe te leven. Om mee een stempel te drukken op beleidsthema’s die voor hen belangrijk zijn zoals mobiliteit, ouderenzorg, cultuur, … en op het beleid dat gevoerd wordt voor hun kinderen en kleinkinderen. En vooral: een gemiste kans om als oudere actief te blijven en om mee te bepalen waar onze samenleving naartoe gaat. Ongeacht de zorgnoden.

Tegelijk kunnen woonzorgcentra en lokale dienstencentra deze verkiezingen aangrijpen om zichzelf als open plek in de kijker te zetten. Op die manier versterken ze het contact met de buurt, zetten zij hun werking in de kijker, tonen ze welke rol zij willen spelen in de buurt, en beïnvloeden ze hun imago bij het brede publiek.

Stemmen in zorgcentra

De voorbije verkiezingen is het al op tal van plaatsen aangetoond: daar waar gemeenten en voorzieningen erop inzetten, schiet het aantal stemmers onder de zorgbehoevende ouderen de hoogte in. Nabijheid en toegankelijkheid staan daarbij centraal. Als gemeente kan je hier mee op inspelen:

  • door aangepast vervoer te voorzien naar de stembureaus
  • door een stembureau in het woonzorgcentrum of dienstencentrum in te richten
  • door samen te oefenen op het elektronisch stemmen
  • en door allerhande mogelijke activiteiten in aanloop naar de verkiezingen

Samen met de lokale dienstencentra, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, De Wakkere Burger en Zorgnet-Icuro vraagt de Vlaamse Ouderenraad gemeenten, woonzorgcentra en lokale dienstencentra om ook ouderen met zorgnoden de kans te geven zelf hun stem uit te brengen.

Gezocht: goede voorbeelden

Plan je zelf een initiatief in dit verband? Laat het dan zeker weten via veerle.quirynen@vlaamseouderenraad.be, en draag zo bij tot een Vlaanderen vol leeftijdsvriendelijke verkiezingen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook