Complexe data voor een breed publiek

Op ‘je gemeente telt’ vind je alle data van gemeenten hun budget terug sinds de lokale verkiezingen in 2014. Je kan er eenvoudig bekijken hoeveel de gemeente inzet op welke posten. Op verschillende manieren worden de data zo leesbaar mogelijk gemaakt. Door budgetten concreet te maken met prijzen (wist jij dat een verlichtingspaal ongeveer 2000 euro kost?), door te bekijken hoeveel euro van je belastingen naar een domein gaat (hoeveel betaal jij maandelijks voor het onderwijs in je gemeente?) en door de uitgaven te vergelijken met die van andere gemeenten.

Zes pilootgemeenten

Zes pilootgemeenten werken in de eerste fase actief mee aan het platform. Van Diksmuide, Eeklo, Oud-Turnhout, Scherpenheuvel-Zichem kan je nu al inkomsten en uitgaven raadplegen en vergelijken met gelijkaardige gemeenten.  Mechelen en Sint-Niklaas gebruiken het platform in eerste instantie intern om het meerjarenplan 2020-2025 vorm te geven. In de toekomst kunnen ook andere gemeenten aansluiten op het platform om ook hun begroting transparant te tonen en de gemaakte beleidskeuzes helder te communiceren. 

De vier gemeenten geven naast de ruwe cijfers ook duiding bij lokaal belangrijke projecten. Ieder project heeft ook een projectbudget. Zo wordt de link gemaakt tussen de belangrijke, concrete projecten in de gemeente en het totaalbudget.

Zijn beleidskeuzes gemakkelijk leesbaar?

Naast de uitgaven en inkomsten staat een percentage én hoeveel dit betekent per inwoner. De gemaakte beleidskeuzes zijn dus direct zichtbaar. 

Vorig jaar bleek tijdens een tevredenheidsenquête dat Eeklo de hoogste tevredenheidsscore haalde over de buitenschoolse opvang. In de uitgavenposten kan je meteen de financiële inspanning die hiervoor werd geleverd aflezen. Eeklo investeerde bijvoorbeeld 22 procentpunt meer in de post ‘gezin en kinderen’ dan gelijkaardige steden.

Bij Oud-Turnhout zie je dan weer dat er de voorbije legislatuur, in vergelijking met andere gemeenten, heel veel werd uitgegeven aan sport. Als je doorklikt op de uitgavepost zie je meteen dat de bouw van een tweede sporthal hiervoor de reden is.

Waar komen de data vandaan?

Het cijfermateriaal komt rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid en wordt ingegeven door de steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en stelt ze vervolgens ter beschikking in open data. Dit is het eerste project dat deze data voor een heel breed publiek beschikbaar maakt.

Een oproep tot nuance

De inkomsten en uitgaven op het platform vragen een genuanceerde benadering. Voor de initiatiefnemers is dit meteen ook hun doelstelling: een genuanceerd gesprek op basis van cijfermateriaal over de vraag: ‘Waar gaan mijn belastingen naartoe?’ Cijfers zeggen zeker niet alles, maar ze zijn wel een heel interessant startpunt voor een gesprek over gemeentelijk beleid. 

 

Dit platform is een initiatief van De Wakkere Burger en Tree Company.

Raadpleeg het platform op www.jegemeentetelt.be

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook