In het 'oude' Gemeentedecreet...

Het Gemeentedecreet, dat nu wordt vervangen, introduceerde de mogelijkheid voor inwoners om hun voorstellen en vragen in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad en om dat agendapunt ook zelf toe te lichten tijdens de zitting.

Het Gemeentedecreet legde daarvoor een handtekeningendrempel op. Het verzoek had de steun nodig van ten minste :

  • 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
  • 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
  • 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners

 

In het nieuwe decreet...

Het decreet Lokaal Bestuur is veel bondiger over deze 'voorstellen van burgers'. In artikel 304 lezen we: "De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten". Het vastleggen van een procedure en voorwaarden wordt aan de lokale autonomie overgelaten. Zij kunnen de bestaande regeling overnemen in een lokaal reglement. Of de drempel verhogen of verlagen.

En dat een drempel van een paar honderd handtekeningen echt lager kan, bewijzen de Brusselse gemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan zogenaamde 'burgerinterpellaties' op de gemeenteraden. Iedere inwoner die ten minste 16 jaar oud is, kan in zijn woonplaats een onderwerp van gemeentelijk belang aankaarten, zodra hij 20 handtekeningen heeft verzameld. Dat lage aantal geldt dus ook in de grotere gemeenten zoals Brussel-stad en Schaarbeek die meer dan 100.000 inwoners tellen. Een idee voor Vlaamse steden en gemeenten?

 

Ter info: De nieuwe bepalingen gaan in op 1/1/2019 en zijn ook van toepassing op de OCMW-raad (die vanaf dan ook volledig samenvalt met de gemeenteraad). 

Lees hier meer over het decreet Lokaal Bestuur.

 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1211780#procedureverloop

lees meer

Lees ook