Werkmaterialen

De Wakkere Burger begeleidde, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, gedurende vele jaren vormingsreeksen en cursussen voor gemeentelijke adviesorganen. Een aantal vragen over hun advieswerking kwam daarbij voortdurend terug. Daarom ontwikkelden we, samen met het provinciebestuur, een aantal werkmaterialen die deze kwesties beknopt en schematisch beantwoorden.

Je kan via deze pagina volgende info-fiches downloaden [zie rechtermarge]:

  1. een stappenplan voor goed advies (pdf)
  2. een jaarplanning voor adviesraden (pdf)
  3. een rolomschrijving voor de begeleidende ambtenaar (pdf)
  4. alle fiches samen in één Word-document 

Andere info-fiches voor adviesraden over de opmaak van een memorandum vind je hier.

 

Lees ook