Nu of nooit

Waarom werk maken van een memorandum of prioriteitenlijst? Daarvoor bestaan verschillende goede redenen. Eerst en vooral omdat het einde van de lopende beleidsperiode sowieso een geschikt moment is om een evaluatie te maken van zes jaar lokaal beleid. Zo kan je vragen en behoeftes (opnieuw) signaleren aan de bestuursploeg die vanaf 2019 aan de slag gaat in jouw stad- of gemeentehuis. Hun eerste opdracht: een meerjarenplan opstellen. Wie inspraak wil in het lokale beleid, mist deze boot best niet. Je staat dus best op tijd klaar met eigen voorstellen en ideeën. Meer en meer horen we dat nieuwe voorstellen - dus niet opgenomen in het meerjarenplan - later nog maar moeilijk aan bod komen. Inspelen op de verkiezingsperiode is dus van strategisch belang.

Tips and tricks

De Wakkere Burger heeft zijn belangrijkste tips en adviezen samengevat in enkele beknopte info-fiches: stap voor stap op weg naar een memorandum. Eén documentje geeft een beknopt maar helder schematisch overzicht van alle tussenstappen. [zie rechtermarge van deze pagina]

  • overzichtsfiche met schema en samenvatting

Zeven andere info-fiches gaan meer detail in op de verschillende tussenstappen:

  • fiche 1  -  doel & timing: wanneer wil je klaar staan met je voorstellen? wat is je doel?
  • fiche 2  -  signalen & inspiratie: hoe verzamel je informatie en inspiratie? wie betrek je daarbij? 
  • fiche 3  -  denkwerk & keuzes: hoe organiseer je een denkoefening over de voorstellen?
  • fiche 4  -  formuleren & layouten: hoe geef je vorm aan de tekst? wat staat daar best in?   
  • fiche 5  -  communiceren: hoe maak je jouw voorstellen bekend aan politiek en samenleving? 
  • fiche 6  -  participeren: hoe vergroot je jouw kansen op invloed? 
  • fiche 7  -  evalueren: wat na 2018 en 2019? worden jouw ideetjes gerealiseerd?  

Pp onze andere site vind je trouwens nog extra info over memoranda op maat van gemeentelijke adviesraden: www.adviesraden.be/memorandum

Liever geen memorandum !?

Ter info: De Wakkere Burger is maar een koele minnaar van het woord 'memorandum'. Dat roept al snel het idee op van een 'eisenbundel' van een belangengroep. Wij neigen meer naar termen als 'prioriteitenlijst', 'ambitienota', 'speerpunten',... 

 

 

lees meer
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook