Het aanlooptraject

Het idee van de Burgeracademie kwam er niet zomaar. Tijdens een aanlooptraject gingen we op zoek naar de ervaringen, noden en verwachtingen van diverse actiegroepen en van (boven)lokale politici die met spontaan initiatief in aanraking komen. Tijdens een rondetafelgesprek met een aantal kritische denkers werd er samen gezocht naar voorwaarden voor een goede samenwerking tussen burgerinitiatieven en beleidsactoren. Dit voorbereidend onderzoek verschafte De Wakkere Burger heel wat inzicht in wat beide partijen nodig hebben om dichter naar elkaar toe te groeien en zo mogelijk negatieve gevoelens tegen te gaan.

Een ontmoetingsplek

Passe-partouts bestaan in ons verhaal niet. Iedereen functioneert vanuit zijn perspectief binnen een uniek kader. En toch zijn er gelijklopende lessen te trekken. Startende en meer ervaren burgerinitiatieven, maar ook ambtenaren en (toekomstige) politici hebben nood aan een gezamenlijke ontmoetingsplek. De Wakkere Burger voorziet die plek, de Burgeracademie, en focust daarbij op verschillende thema’s en combineert een ex-cathedra met een ervaringsgerichte aanpak. 

De Burgeracademie in 2016-2017

In november 2016 steken we van wal met de vorming: ‘Help, hoe organiseer ik mijn actiegroep?’. 
Tijdens deze eerste ontmoeting focussen we op de interne organisatiestructuur van een actiegroep: Hoe bepaal ik een missie-visie? Hoe werk ik aan een (media)strategie? Hoe zetten we het talent binnen de groep optimaal in? 

In het voorjaar 2017 werken we hierop verder en proberen we tegemoet te komen aan de wensen en noden van ambtenaren en politici: Wanneer is het beste moment in de beleidscyclus om met je initiatief naar buiten te komen? Hoe zorg je voor een constructieve aanpak? En hoe communiceer je het best met je overheid, je achterban en/of brede bevolking? Kortom: hoe zet ik mijn kwestie op de politieke agenda?

Ook staat in aanloop van de lokale verkiezingen een Masterclass voor toekomstige gemeenteraadsleden geprogrammeerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan burgerinitiatieven en (toekomstige) gemeenteraadsleden de dialoog aan met elkaar. Doel? In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kennismaken met de mogelijkheden en de uitdagingen van een participatieve beleidscultuur. 

De verschillende ontmoetingen worden zowel in Brussel als lokaal georganiseerd. Hou de agenda op onze website www.dewakkereburger.be in het oog voor de concrete data en locatie. Meer info voorzien in de loop van oktober.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook