Inhoud

  • Verkiezingsmemoranda: In 2019 schrijven de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen hun meerjarenplan voor zes jaar lokaal beleid. Willen burgers hun kansen op invloed vergroten door te wegen op de partijprogramma’s, dan is het van belang om nu in actie te schieten. Ter inspiratie verzamelde TerZake een aantal creatieve aanpakken van burgers en organisaties.
  • Burgerinitiatieven ondersteunen: Tal van goedgeplaatste waarnemers zien veel potentieel in de opmars aan burgerinitiatieven die op een innovatieve manier hun wijk of gemeente mee vorm geven. Maar kunnen deze lokale praktijken écht ‘de wereld redden’? En hebben ze daarvoor hulp nodig van het klassieke middenveld? We gaan voor u op onderzoek bij een aantal actoren in het veld.
  • Onderzoek participatie en diversiteit: In de praktijk blijkt het geen sinecure om mensen van buitenlandse herkomst vlot te betrekken bij beleid en politiek. Culturele en andere drempels hinderen deze participatie. Daarom kreeg onderzoeksinstelling HIVA1 de opdracht voor een onderzoek. Welke maatregelen zijn nodig om de interactie tussen etnisch-culturele minderheden en de overheid te versterken?

Interesse? Een los exemplaar kost 23 euro. Bestellen kan bij lisa@dewakkereburger.be of eveline.vandebourry@diekeure.be.

Klik hier voor meer informatie over TerZake Magazine. Rechts van de pagina op deze link, vind je een bijlage met een aantal bibliotheken waar het tijdschrift eveneens raadpleegbaar is. .

 

 

 

 

 

 

Lees ook