Inhoud

'Ik kies voor advies' vertrekt met een grote ambitie: de initiatiefnemers willen lokale raden, schepenen, lokale ambtenaren en burgers sensibiliseren om de bestaande vormen van adviesverlening en betrokkenheid in vraag te stellen. De online tool presenteert daarom een aantal tips en goede praktijken voor moderne sport- en andere adviesraden.

Enkele thema's: 

 • een meer dynamische werking van de AV van de adviesraad voor een rijkere instroom van signalen en ideeën
 • een actievere rol voor de leden als antennes, ambassadeurs... voor een nauwere betrokkenheid van hun clubs of werkveld 
 • een betere formulering en communicatie van beleidsadviezen voor meer invloed op het beleid
 • een proactieve strategie voor de nieuwe beleidsperiode voor meer inspraak in de meerjarenplanning in 2019
 • ...

Enkele praktijkvoorbeelden (interviews):

 • Beweeg- en Sportplatform Nazareth: van een beperkte raad naar een breder en open platform voor bredere betrokkenheid en meer input van ideeën
 • Sportraad Izegem: van organisatie van sportevents naar nadenken over sportbeleid, -beheer en -promotie voor sterkere adviesrol
 • Clusterverantwoordelijken Bornem: aanduiden van verantwoordelijken per sportcluster voor een betere doorstroming van informatie tussen basis en raad van bestuur of beleid
 • Verenigde adviesraden Kortrijk: voor een sterkere samenwerking tussen de lokale raden
 • ...

Wim Van Roy, coördinator van De Wakkere Burger, geeft een woordje uitleg bij een aantal taken en rollen van lokale adviesraden: inspraak en participatie met impact, inhoudelijk sterk en gedragen beleidsadvies, uitdagingen voor de toekomst...

Aan de slag

Hoe kan je deze online cursus bekijken? Surf naar de  online opleidingen van het ISB. Je moet jezelf eerst wel even (gratis) aanmelden voor je aan de slag kan. Daarna...

 • Stap 1: Plan een moment van anderhalf uur in jouw agenda om deze online opleiding te volgen.
 • Stap 2: Bij de verschillende hoofdstukken zul je verschillende modellen, stellingen & praktijkvoorbeelden tegenkomen die jij interessant vindt. Noteer welke lessen jij zinvol vindt om te bespreken met collega's.
 • Stap 3: Gebruik de filmpjes, animaties of teksten als inleiding bij een groepsdiscussie. Laat je daarbij helpen door de voorbeeld groepsvragen die je kan terugvinden bij heel wat lessen.
 • Stap 4: Voer je veranderingen door op het vlak van adviesverlening of burgerparticipatie? Breng het ISB op de hoogte via kevin.buydts@isbvzw.be

Zo kan iedere raad of individu, les per les, op eigen tempo aan de slag met de inhoud van 'Ik kies voor advies' !

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook