Programma

Op 26 maart 2016 vond een "Beurt aan de Beurt"-wandeling plaats vanuit de Sint-Jorisschool in Willebroek. Deze zondagvoormiddag verliep als volgt:

  • Welkom door burgemeester + Praktische intro door diensten en procesbegeleider
  • Wandeling door de buurt: inventaris van werkpunten.
  • Gespreksronde 1 in kleine groepjes: Wat vind ik leuk aan mijn buurt? Wat kan beter? 
  • Presentatie van aanbod en werking van de gemeentediensten: Wat doet de gmeente in de buurt?
  • Gespreksronde 2 in kleine thema-groepjes:Uitdiepen van de prioritaire thema's? Wat kan de gemeente doen? Wat kan de buurt doen? 

Er was vooral vraag naar een opgefrist en aangepast speeltuintje en aan ingrepen rond verkeerscirculatie en parkeerruimte.

Breder kader

Na de voorbereidingen door de gemeentediensten en de buurtwandeling met denkmoment, loopt het project "Buurt aan de Beurt" nog verder: als de buurt proper is, komt het gemeentebestuur opnieuw langs met tips om de buurt proper en gezellig te houden. Dat gebeurt tijdens een infomoment, een buurtfeestje. Verschillende diensten stellen hier hun aanbod voor. Vooraf krijgen buurtbewoners een uitnodiging in de bus met bonnen voor een gratis drankje, fietsgraveren en een veegborstel. Zo kunnen buurtbewoners letterlijk voor eigen deur vegen.

Meer info vind je hier

Lees ook