Visie en aanpak

De Vlaamse Ouderenraad is erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor ondersteuning van de beleidsparticipatie van ouderen op lokaal vlak. De waardevolle ervaring van De Wakkere Burger in de ondersteuning van lokale (ouderen-)adviesraden deelden wij graag voor dit initiatief. Zo nam De Wakkere Burger in 2016 deel aan een aantal werkgroepen waar de Vlaamse Ouderenraad een geactualiseerde visie op ouderenparticipatie formuleerde. En De Wakkere Burger werkte tegelijk ook mee aan de ontwikkeling van het programma en aanpak van het ‘train-the-trainer’-programma. 

Vorming en werkmaterialen

Nadat de Vlaamse Ouderenraad het concrete programma had bepaald, begeleidde De Wakkere Burger voor twee parallelle groepen telkens twee halve dagen vorming. Thema's:

  • memoranda opstellen 
  • sterk advies uitdenken en formuleren
  • beleidsinvloed
  • zelf-evaluatie van adviesorganen

De Wakkere Burger leverde daarbij ook een heel wat inhoudelijke informatie, werkmaterialen, visuele schema's en presentaties voor de toekomstige trainers.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook