Statuten

De Wakkere Burger begeleidde in 2016 een drietal denk- en overlegmomenten samen met de bestuursleden van de NCRW. Op basis van de conclusies van deze gesprekken stelde De Wakkere Burger een ontwerp van nieuwe statuten op. Deze uitgangspunten werden afgetoetst bij de Cultuurpactcommissie.

De ontwerp-tekst werd in het najaar van 2016 afgewerkt voor bespreking en bekrachtiging door de Algemene Vergadering. 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook