Stramin bestaat al sinds 1981. De vraag tot vernieuwing van de huidige leden werd de aanleiding voor een open traject met aandacht voor:
•    Het aantrekken van nieuwe en jongere leden
•    Meer dynamiek tijdens vergaderingen
•    Werking en samenstelling van het dagelijks bestuur

Om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen sloegen Tri.zone en De Wakkere Burger de handen in elkaar. Creativiteit met inzicht in de werking en de mogelijkheden van adviesraden zorgden voor een goede mix van kennis en vaardigheden om de toekomst van Stramin te onderzoeken. De resultaten van het traject kan je nalezen in het eindverslag en de eindpresentatie. 

De Wakkere Burger heeft een jarenlange ervaring met adviesraden in al hun deelaspecten: statuten, samenstelling en taken van het bestuur; rolverdeling tussen bestuur, brede vergadering, achterban, ambtenaren en politiek. 

Tri.zone focust o.a. op creatieve procesbegeleiding.

Meer info? Contacteer dieter@dewakkereburger.be.
 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook