Inhoud

Het nummer telt drie themadossiers:

 

  • Sportraden in beweging: Naar aanleiding van een nieuw ondersteuningsinitiatief voor sportraden van ISB vzw, het steunpunt voor lokaal sportbeleid, belicht TerZake een aantal innovatieve praktijken van lokale sportraden: een verruimde algemene vergadering, een thematische aanpak, bredere communicatie...
  • Openbaarheid en Transparantie: In Brussel lanceerden een aantal kritische burgers een digitaal openbaarheidsplatform. Via Transparencia.be kunnen burgers verzoeken tot inzage versturen. Op het platform worden alle deze vragen én de reacties van de overheid bewaard. Zo wil men meer openheid afdwingen. Dit Franstalige Brusselse initiatief mikt ook op een uitrol in Vlaanderen.
  • Right to Challenge: ook in Vlaanderen?: De Vlaamse regering maakt plannen voor een beter bestuur. Een van de voorstellen: het 'recht om de overheid uit te dagen'. Of anders gezegd overheidstaken kunnen overgenomen worden door burgers. TerZake evalueert het voorstel en kijkt naar Nederland, waar dit principe al wordt toegepast, voor praktijklessen.  

Lees ook