Registreer je als kiezer!

Tijdens de vorige verkiezingsperiode maakten meer dan de helft van de niet-Belgen (EU en niet-EU) geen gebruik van hun gemeentelijk stemrecht.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wil de «IK STEM OOK campagne» daar verandering in brengen. IK STEM OOK wil zoveel mogelijk niet-Belgische medeburgers naar de stembus krijgen. Kiesgerechtigden moeten hun kiesrecht in de gemeente activeren. Daarom wil IK STEM OOK de lokale besturen informeren, sensibiliseren en ondersteunen. Want, beter nu, dan te laat!

Op de website www.ikstemook.be vind je de basisinformatie voor mogelijke nieuwe kiezers ook terug vertaald naar het Frans, Engels, Arabisch, Pools en Russisch. Enkele andere vertalingen, o.a. naar het Turks, volgen binnenkort.  

Binnenkort start de campagne ook met de eerste projecten in een aantal pilootgemeenten. 

Wil je als lokaal bestuur, organisatie of individu mee campagne voeren? Dat kan! Surf snel naar www.ikstemook.be en breng de campagne naar jouw gemeente!

-- Deze campagne is een initiatief van De Wakkere Burger, ORBIT vzw het Minderhedenforum 

Wist je dat...

... iedereen uit een E.U.-lidstaat met hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente in aanmerking komt als kiezer

... iedereen van buiten de E.U. na 5 jaar legaal verblijf ook in aanmerking komt als kiezer

... iedereen die zijn stem wil uitbrengen voor de gemeenteraad zich voor 1 augustus 2018 moet laten registeren bij zijn gemeentebestuur

... iedereen uit een E.U.-lidstaat ook kandidaat kan zijn voor de gemeenteraad 

Je vindt meer detailinformatie op de campagnesite.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook