De Wakkere Burger schreef begin 2016 een infoboekje voor adviesraden: de Advies-GPS.  
Uit deze publicatie distilleren we voor deze activiteit een inleiding over het juridisch kader, het formuleren van sterke adviezen,… om tenslotte ook aandacht te schenken aan zelfevaluatie binnen adviesraden en aan mogelijkheden tot samenwerking tussen deze met andere raden (bv. voor de opmaak van een memorandum).
  

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook