De Wakkere Burger heeft een jarenlange ervaring met adviesraden in al hun deelaspecten: statuten, samenstelling en taken van het bestuur; rolverdeling tussen bestuur, brede vergadering, achterban, ambtenaren en politiek. Tri.zone focust o.a. op creatieve procesbegeleiding. Creativiteit met inzicht in de werking en de mogelijkheden van adviesraden zorgt voor een goede mix van kennis en vaardigheden om de toekomst van Stramin te onderzoeken.
Timing: najaar 2016 en voorjaar 2017  Contactpersoon: Dieter Van de Putte | dieter@dewakkereburger.be.

Het eindrapport vind je hier.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook