Tien medewerkers uit de culturele sector worden op sleeptouw genomen door een Vlaams volksvertegenwoordiger. Mijn ‘politieke meter’ is An Soete. Trefwoorden: N-VA, Brugge, muziekwinkel, … de link met cultuur valt niet ver te zoeken. 

Parlementaire stratego

Na het welkomstwoord van parlementsvoorzitter Jan Peumans, volgt onmiddellijk een hoogtepunt: de N-VA-fractievergadering. Normaliter blijven de deuren daarbij dicht voor het publiek. Hier wordt een beetje parlementaire stratego gespeeld en geen enkele partij verraadt graag waar zijn vlaggen en bommen verstopt zitten. Deze keer mochten we wel in de overvolle – grote fractie bij N-VA – vergaderzaal. Er wordt van alles besproken: Welke vragen kan de fractie zonder risico stellen aan een minister? Welke kritische vragen beter niet? Of toch niet zonder overleg met de coalitiepartners?
Zo’n fractievergadering is ook een beetje een teamoverleg: Wie doet wat? Wie bereidt welke tekst of visie voor? We begrijpen ook onmiddellijk waarom fractievoorzitters in het Engelse Parlement met de naam ‘the whip’ door het leven moeten: een voorbereidende notitie zonder datum, levert de auteurs een fikse uitbrander op. Even het zweepje erop.
De namiddag wordt gevuld met een rondleiding in het parlementsgebouw – vol moderne kunst – en een gedachtewisseling met Bart Caron, voorzitter van de commissie Cultuur, in de plenaire zaal. Hij trakteert ons op enkele weetjes over parlementair werk, politieke invloed, de media… . Even informeel als boeiend, dit gesprek.

Specialisten en generalisten

Een week later start de tweede dag met een korte uiteenzetting over de structuur en dagelijkse werking van het Vlaams Parlement. In de vergadering van de commissie Cultuur, Jeugd en Media valt pas op over welke diversiteit aan thema’s de parlementsleden zich moeten buigen. Binnen de grote N-VA-fractie is specialisatie nog mogelijk, maar bij kleinere politieke fracties moeten de leden echte generalisten zijn. Staan op de agenda: speelruimte voor jongeren, de financiën van de Taalunie, problemen met tv-decoders voor mensen met een audiovisuele beperking, enz. Opvallend, maar niet onlogisch: het hoge voorleesgehalte van deze vergadering. Vragen worden afgelezen, de minister vertolkt de antwoorden die een kabinetsmedewerker voorbereidde.

Belang van informeel overleg

‘Meter’ An Soete zei het mij al: naast deze formele vergaderingen, zijn informele vormen van overleg met politici en werkveld misschien nog belangrijker. Tijdens de lunch antwoorden minister en parlementsleden op onze vragen over de ondersteuning van culturele organisaties, maar vooral over burgerparticipatie en politiek. Knap dat dit even kan. Na nog een korte toelichting bij de website en andere communicatiemiddelen van het Vlaams Parlement, zat de stage er op. Samengevat: een boeiende inkijk in het politieke bedrijf.

Foto: Vlaams Parlement.

 

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook