De Vlaamse overheid heeft de ambitie om een nieuw decreet voor lokaal beleid uit te werken. Daarom, zo blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Homans op een parlementaire vraag, wordt op dit moment het hoofdstuk over burgerparticipatie doorgelicht. Dit met “de intentie om de detailregelingen omtrent participatie van de burger in de huidige organieke decreten te reduceren”.

Los van inhoudelijke details, rekent De Wakkere Burger er op dat een nieuw decreet voor lokaal beleid enkele afdwingbare vormen van burgerparticipatie blijft garanderen. Het is niet omdat vele steden en gemeenten inzetten op creatieve en nieuwe vormen van participatie, dat andere lokale besturen even happig zijn op – in hun ogen – ‘bemoeizuchtige burgers’. Voor de inwoners van die gemeenten is het belangrijk dat zij minstens voor even aandacht kunnen eisen via een adviesraad, een volksraadpleging of een handtekeningenactie om een punt op de gemeenteraadsagenda te plaatsen (de zogenaamde ‘voorstellen van burgers’). 

Bij aanpassingen aan het Gemeentedecreet is dat onze meest belangrijke vraag. En in één beweging pleiten we nog voor volgende punctuele verbeteringen:

  • Leg een algemene verplichting op aan gemeentebesturen om een gemotiveerd antwoord te geven wanneer zij voorstellen van adviesraden niet volgen. Dat is minstens al een teken van respect. 
  • Verlaag de handtekeningendrempel om een ‘voorstel van burgers’ op de gemeenteraad te agenderen naar één procent van de bevolking in alle gemeenten. Nu is dat in kleinere gemeenten nog twee procent, terwijl net daar maar weinig burgerinitiatieven gebeuren. In de negentien Brusselse gemeenten kan je bijvoorbeeld al vanaf twintig handtekeningen een burger-interpellatie doen op de gemeenteraad.

Naast de bestaande formele participatievormen, zijn nog nieuwe creatieve kanalen welkom. Op die manier kan de Wetstraat de inspraak in de Dorpsstraat nog beter garanderen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook