Right to Challenge: vloek of zegen voor burgers?

Via talrijke experimenten, onder de naam Right to Challenge, krijgt de idee van de participatiesamenleving steeds meer vorm in Nederlandse en Britse steden. Zo kunnen burgers hun gemeente uitdagen om een publieke dienst  -zwembad, sportclub, buurthuis, zorgcentrum…- over te nemen. In Vlaanderen is dit nog niet aan de orde, maar wat als dit in de toekomst wel mogelijk zou zijn? Zou dit burgers effectief meer greep geven op het beleid? Of is deze concrete invulling van de participatiesamenleving vooral een mooi verpakte besparingsoperatie? Hoog tijd om de kansen en gevaren kritisch onder de loep te nemen.

Programma

 

Welkom: Wim Van Roy, coördinator De Wakkere Burger

Inleiding: door Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. De participatiesamenleving: wat is het precies? Vanuit de context van Groot- Brittannië en Nederland werpt Debruyne een blik op de praktijk in Vlaanderen: wat zijn kansen en mogelijke gevaren?

Uit de praktijk:

 • De gemeente Utrecht experimenteert met het concept Right to Challenge en heeft in 2016 vier proefchallenges lopen van burgers. Katia Scholder, senior financieel adviseur, geeft inzicht in hoe Utrecht Right to Challenge aanpakt en welke kansen en uitdagingen zij in Utrecht ziet.
 • Jim Segers, medewerker van City Mine(d), een platform voor stedelijk initiatief, volgde in 2014 de lokale praktijk ‘Localism Act’ op in Londen. Hij legt uit waarom dit concept niet werkt en reikt een voor hem geschikter alternatief aan dat burgers écht greep kan geven op het beleid.

Aansluitend panelgesprek met vragen uit het publiek:

 • De kansen en gevaren van de participatiesamenleving 
 • De rol van de (lokale) overheid
  • Hoe ver kan een overheid gaan in het doorgeven van taken aan de burger? Waar begint en eindigt de plicht van de overheid?
  • Wat betekent dit voor de relatie overheid-middenveld-burger?
  • Hoe vermijd je dat de overheid de burger louter en alleen als middel ziet om eigen beleid uit te voeren? 
 • Wat betekent dit alles voor de Vlaamse context?

Panel: Kersvers algemeen directeur van de VVSG, Mieck Vos, zal als grote believer van nieuwe participatie-ervaringen, onze sprekers alvast vergezellen in het panelgesprek. Zo ook Tom Willems, adviseur transparantie op de studiedienst van de Open Vld. Willems  is tevens verbonden aan de Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep 'management en bestuur'.

Moderatie: Bart Noels, directeur van Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen.

Afsluitende reflectie: Wim Van Roy

Drink

Praktische info

Waar? Muntpunt, zaal Mallemunt. Munt 6, 1000 Brussel. 

Wanneer? Donderdagnamiddag 24 november van 13u -17u

Voor wie? Academici, ambtenaren, lokale politici en actieve burgers die kansen en gevaren van de participatiesamenleving kritisch onder de loep willen nemen.

Prijs?

 • Professionals: 15 euro
 • Individuele burgers: 7 euro

Inschrijven? Klik op de knop 'deelnemen' onderaan deze pagina.

 

Het decembernummer van Terzake Magazine biedt alvast wat achtergrondinformatie en visie over deze nakende reflectienamiddag. Raadpleeg hier de inhoudstafel.

 

(copyright foto: Paulien Verlackt)

 

 

DEELNEMEN!
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook