Place de la République, hartje Parijs: Mensen verzamelen er voor debatten over – of beter tegen – aangekondigde hervormingen op de arbeidsmarkt. Niet veel later discussiëren ook in Brusselse en Gentse parken en pleinen mensen over hoe zij een betere wereld zien. Iedereen kan er zijn zeg doen over wat hen na aan het hart ligt. 

Fantastisch eigenlijk: al dan niet jonge mensen die samenkomen om hun mening te delen over beleid en samenleving, die vanuit een open houding zonder veel hiërarchie van gedachten wisselen en contacten leggen… die de ambitie hebben om van onderuit bij te dragen tot verandering. En al klinkt ‘maatschappelijke verandering’ als een moeilijk bereikbaar doel; bewustmaking en kleine, concrete acties blijken wel haalbare tussenstappen. 

Kunnen democratische fora als Nuit Debout iets blijvend worden? Of nadrukkelijker inzetten op politieke verandering? Wat de plannen van de initiatiefnemers en aanwezigen ook zijn, keuzes zullen nodig zijn. Gaan ze voor invloed buiten de bestaande kaders? Of binnen de bestaande politieke structuren? De eerste optie zou zich vertalen in meer spontane acties van burgers, de tweede in meer contact en overleg met politici.  

Gaan ze voor een open en democratische toegang voor iedereen? Of vertrekt het verhaal vanuit een bepaalde strekking of visie? Zo was de franse filosoof Alain Finkielkraut, die kritisch staat tegenover de multiculturaliteit, niet voor iedereen welkom op de Place de la République. Een pluralistisch overleg leidt misschien tot een vager, minder wervend, verhaal.   

Gaan ze voor een losse, horizontale aanpak? Of toch meer voor structuur en hiërarchie? De eerste optie lijkt sympathiek en democratisch, de tweede geeft misschien meer uitzicht op duurzame effecten. 

Of misschien zijn al deze strategisch overwegingen zinloos en moet Nuit Debout gewoon een sympathieke vrijplaats blijven voor nieuwlichters en bezorgde burgers. Een plaats waar mensen – zoals president Hollande het uitdrukte – de wereld van morgen kunnen uitvinden in plaats van nostalgisch na te denken over gisteren. 

In het komende juninummer van TerZake Magazine gaan we dieper in op dit thema.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook