Niet vaak krijgen burgers de kans om in gesprek te gaan met een politicus. Meningen vormen zich doorgaans vaak op basis van wat de media ons van informatie voorschotelen. En dat geeft wel eens een vertekend beeld. “Op een event zoals vanavond krijgen we de kans om vanuit onze persoonlijke interesse en ervaring vragen te stellen en écht te ontdekken waar politici voor staan”, zegt vraagsteller Dries. Michael, die vooral naar de gesprekken heeft geluisterd, treedt Dries bij. “Door rechtstreeks in gesprek te gaan met een politicus kan je de traditionele discussies openbreken. Ook is het interessant om in interactie te gaan met minder bekende politici, van wie je de standpunten niet altijd kent.” 

Zo stelt Dries vast dat er vandaag over de vluchtelingenproblematiek heel veel beslissingen worden genomen op basis van rationele overwegingen. “Ik was daarom benieuwd naar de menselijkheid van de verschillende politici m.b.t. dit thema. Dat komt maar weinig aan bod.” Wat bleek? “De verschillende reacties gaven zeer sterk de spanning weer die er vandaag in onze maatschappij leeft: de empathie voor vluchtelingen versus de toch wel grote angst die er leeft. De verschillende partijen gaven een eigen interpretatie aan menselijkheid die ging van zeer zakelijk naar zeer empathisch.” 

Kwaliteit?

Naast burgers werden ook een aantal bekende commentatoren uitgenodigd om achteraf een analyse te maken van de verschillende duo-gesprekken. Vooral de diversiteit qua vragen en kwaliteit van de gesprekken vond politicoloog Dave Sinardet opvallend. Hij onderscheidt vijf soorten vragen. “Burgers stelden informatieve vragen, vroegen concreet naar standpunten van politici of polsten naar hun ervaring. Ook werden er vanuit de eigen situatie of ervaring af en toe vragen gesteld en waren er burgers die bewust in discussie wilden treden met een gelijk- of andersgezinde politicus.”

Wat commentator Jan Hautekiet opviel was dat er niet altijd een vraag werd gesteld, maar ook een eigen betoog werd gehouden. De polariserende gesprekken vond hij het minst interessant om naar te luisteren, een ‘koffieklets’ dan wel weer aangenaam. Maar zijn voorkeur ging naar de échte discussies: “Die voeden een gesprek”. Dat vindt ook Michael. “De kwaliteit van een gesprek hing zowel van de burger als van de politicus af. Vragen vanuit een persoonlijke interesse of ervaring vond ik het meest interessant. De meest verrassende antwoorden kwamen van politici die hun vertrouwde discours verlieten en een persoonlijk standpunt innamen. Van sommige, vaak de bekendere, politici wist je op voorhand wat ze gingen zeggen en dan is de meerwaarde niet zo groot.”

Een aantal vraagstellers vonden de gesprekken met een andersgezinde politicus het meest interessant. “Ik was telkens benieuwd naar hun antwoorden en het maakte de interactie ook gewoon leuker”, zegt Mouâd. “Ook luister ik graag naar de manier waarop ze hun tegenargumenten opbouwen. Dat geeft me inspiratie en maakt me mondiger. Tegelijk opent dit mijn blik.” Ook voor Dries was het gesprek met de politicus die ideologisch het verst van hem stond, het boeiendst. “Hoewel ik de reactie en aangehaalde argumenten had verwacht, waren ze goed onderbouwd. En dat apprecieer ik.”

Democratie: een moeilijke oefening

Newsmonkey-journalist Wouter Verschelden stelt vast dat democratie geen gemakkelijke oefening is. “Politici kregen heel wat moeilijke vragen. Ik zag moed en overtuiging bij de politici om de vraagsteller een gedetailleerde uitleg te geven.” Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, Liesbeth Van Impe, vindt op haar beurt dat politici snel in hun politiek jargon vervallen. “Dit blijft iets waar ze moeilijk van afstappen. Toen aan het publiek werd gevraagd of iemand de uitleg van een politicus niet heeft begrepen, hulde het publiek in stilzwijgen. Was het écht duidelijk of durft de burger het in openbaar niet toe te geven?”, lacht Van Impe. 

Of de antwoorden al dan niet duidelijk of verrassend waren: het concept om rechtstreeks in gesprek te gaan met een politicus blijft voor de burger interessant. “Ik vond de antwoorden van de politici niet altijd even verrassend, maar ga wel met een tevreden gevoel naar huis”, zegt Annemie. “Het rechtstreeks in dialoog gaan met een politicus is op zich al waardevol. Je voelt je als burger meer deel van de democratie”, zegt Michael. 

Hallo politici lokaal

Zouden burgers dan ook graag in gesprek gaan met lokale politici uit hun stad of gemeente? Ze zien alvast potentieel in dit idee. “Wie weet is de meerwaarde zelfs nog groter, aangezien de politici, maar ook de thema’s op lokaal niveau nog dichter bij de burger staan.”, zegt Mouâd. Ook Annemie is voorstander van het idee. “Met hallo politici lokaal zou je denk ik een breder publiek kunnen bereiken.” “Ideaal zou zijn mocht zo’n live event met lokale politici een structurele plaats krijgen in onze samenleving”, vervolgt Michael. “Ik zie het wel zitten om één keer per jaar in gesprek te gaan met het stadsbestuur.”

www.hallopolitici.be

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook