Hoe slaag je er volgens Lerner in om betrokkenheid bij politieke besluitvorming te vergroten? Bouw een participatieproces op zoals een spel, aldus Lerner. Jawel, een spel. Denk aan Monopoly, Stratego, Mens Erger je niet, Twister,… 

Spelregels en een doel

Een spel bestaat uit duidelijke spelregels en een doel, beiden duidelijk afgebakend en niet voor interpretatie vatbaar. En, toeval of niet, wat is noodzakelijk bij participatie? Spelregels én een doel. Het kader en de context vormen de spelregels. En wat we willen bereiken met de participatie vormt het doel. 

Bovendien moet een spelontwikkelaar behoedzaam zijn voor een oneerlijke uitkomst en manipulatie door de spelers. Wie ooit een hoorzitting meemaakte waar één roeper alle aandacht naar zich toetrok, weet dat manipulatie ook een valkuil kan zijn bij participatie.

"We spelen een spel vanavond"

John Lerner trekt de vergelijking volledig door in het boek en maakt dit concreet met voorbeelden. De conclusies zijn verrassend en misschien wel bruikbaar bij de ontwikkeling van je volgende participatieproces? Dus zeg niet ‘ We organiseren participatie vanavond’, maar ‘We spelen een spel vanavond’.

Making Democracy Fun: How game design can empower citizens and transform politics? van Josh Lerner.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook