In deze context ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burger en bestuur. Via de zogenaamde ‘buurtrechten’ kunnen bewoners of comités zelf diensten en initiatieven overnemen  van de overheid wanneer zij denken een betere dienstverlening te kunnen voorzien. 

Voorstanders spreken over een minder betuttelend en minder bureaucratisch alternatief voor de verzorgingsstaat. Critici spreken over een verdoken besparingsoperatie. De Wakkere Burger wil deze kwestie graag kritisch toelichten in 2016.

Concreet: De Wakkere Burger plant in het najaar van 2016 een workshop of trefmoment over het thema 'participatiesamenleving' en 'buurtrechten'.

Meer concrete info volgt...

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook