Hoe ga je praktisch te werk?

Een aanvraag voor inzage, afschrift en/of uitleg doe je altijd schriftelijk: per (gewone) brief of e-mail. Je kan de aanvraag ook persoonlijk overhandigen. Je vermeldt zo duidelijk mogelijk het onderwerp (indien mogelijk zelfs de bestuursdocumenten in kwestie) en de vorm waarin je de informatie bij voorkeur wil ontvangen. Vergeet je naam en adres niet. Je moet alleen 'een belang aantonen' wanneer je informatie zoekt van persoonlijke aard. Deze verplichting is niet van tel wanneer het over milieu-informatie gaat.  
 
Bezorg de aanvraag aan de juiste overheidsdienst of aan de communicatieambtenaar van die overheid. Wanneer de gezochte documenten daar niet aanwezig zijn, wordt jouw vraag doorgestuurd naar de juiste instantie. Eenmaal bij de juiste dienst beland, wordt jouw aanvraag onmiddellijk genoteerd in een register, met vermelding van datum van ontvangst. Op de webstek www.wobbing.eu vind je een standaardformulier om overheidsdocumenten aan te vragen.

Antwoordtermijnen

De aanvraag wordt binnen de 15 kalenderdagen na registratie beantwoord: de beslissing is positief of (gedeeltelijk) negatief. Wanneer de gevraagde informatie moeilijk op korte tijd kan verzameld worden, is een verlenging met 15 dagen mogelijk. Is de aanvraag onredelijk of te algemeen geformuleerd? Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag gespecificeerd of vervolledigd heeft.

Uitvoeringstermijnen

Een (gedeeltelijk) positieve beslissing zal binnen de 30 dagen worden uitgevoerd: de documenten worden bezorgd en/of een afspraak wordt gemaakt om de stukken in te kijken. Wanneer de antwoordtermijn met 15 dagen werd verlengd, zal de (gedeeltelijk) positieve beslissing binnen de 45 dagen worden uitgevoerd. 

Wat als overheid verzoek tot inzage afwijst?

Je kan in beroep gaan tegen een weigering. Het openbaarheidsprincipe betekent immers dat openbaarheid de norm is geworden. Toch is het inzagerecht zeker niet absoluut. Zo bestaan juridische uitzonderingen om bijvoorbeeld de privacy, auteursrechten of de nationale veiligheid te beschermen. 

Beroepstermijn

Ben je niet overtuigd door de argumenten om de inzage te weigeren, dan kan je terecht bij de 'beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur'. Die is samengesteld uit deskundige ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het beroep moet schriftelijk, per fax of per e-mail worden ingediend. Je hebt 30 kalenderdagen de tijd vanaf de dag na het versturen van de weigering, of 30 kalenderdagen vanaf de dag na het verstrijken van de uitvoeringstermijn (30-45 dagen na registratie)
 
Het secretariaat van de beroepsinstantie is gevestigd bij de administratie Kanselarij en Voorlichting (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Alle briefwisseling en communicatie met de beroepsinstantie wordt gericht aan het adres van het secretariaat (Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel). 

Stappenplan

De praktische regeling varieert per beleidsniveau. De Wakkere Burger formuleerde per beleidsniveau een stappenplan. Zie bijlagen in dit artikel.

Lees ook