Hoe ga je praktisch te werk?

Een aanvraag voor inzage, afschrift en/of uitleg doe je altijd schriftelijk: per (gewone) brief of e-mail. Je kan de aanvraag ook persoonlijk overhandigen. Je vermeldt zo duidelijk mogelijk het onderwerp (indien mogelijk zelfs de bestuursdocumenten in kwestie) en de vorm waarin je de informatie bij voorkeur wil ontvangen. Vergeet je naam en adres niet. Je moet alleen 'een belang aantonen' wanneer je informatie zoekt van persoonlijke aard. Deze verplichting is niet van tel wanneer het over milieu-informatie gaat.  
 
Bezorg de aanvraag aan de juiste overheidsdienst of aan de communicatieambtenaar van die overheid. Wanneer de gezochte documenten daar niet aanwezig zijn, wordt jouw vraag doorgestuurd naar de juiste instantie. Eenmaal bij de juiste dienst beland, wordt jouw aanvraag onmiddellijk genoteerd in een register, met vermelding van datum van ontvangst. 

Antwoordtermijnen

Tot voor kort had de overheid 15 dagen om te beslissen over de aanvraag en 30 dagen om die beslissing uit te voeren. Die eerder ingewikkelde regeling is nu teruggebracht tot één termijn van 20 kalenderdagen voor beslissing en uitvoering. In principe moet een burger in minder dan 3 weken toegang hebben tot de gevraagde informatie. Uitzonderlijk kan de overheid deze termijn verlengen tot 40 dagen mits de nodige motivering (bv. moeilijk en omvangrijk opzoekingswerk).

Wat als overheid verzoek tot inzage afwijst?

Je kan in beroep gaan tegen een weigering. Het openbaarheidsprincipe betekent immers dat openbaarheid de norm is geworden. Toch is het inzagerecht zeker niet absoluut. Zo bestaan juridische uitzonderingen om bijvoorbeeld de privacy, auteursrechten of de nationale veiligheid te beschermen. 

Beroepstermijn

Ben je niet overtuigd door de argumenten om de inzage te weigeren, dan kan je terecht bij de 'beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur'. Die is samengesteld uit deskundige ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het beroep moet schriftelijk, per fax of per e-mail worden ingediend. Je hebt 30 kalenderdagen de tijd vanaf de dag na het versturen van de weigering, of 30 kalenderdagen vanaf de dag na het verstrijken van de uitvoeringstermijn (30-45 dagen na registratie)
 
Het secretariaat van de beroepsinstantie is gevestigd bij de administratie Kanselarij en Voorlichting (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Alle briefwisseling en communicatie met de beroepsinstantie wordt gericht aan het adres van het secretariaat (Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel). 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook