Beter en vooral tijdige inspraak

Even terug in de tijd: september 2013. Toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters haalt, op handelsmissie in China, opvallend hard uit naar de burgerparticipatie in Vlaanderen: ”Het politieke regime in China is natuurlijk anders. Wij dragen de tol van de democratie die dingen doet vertragen. Wij zitten in een situatie waar te veel inspraak leidt tot blokkering.”  Na het Oosterweel-debacle lijken inspraak- en juridische procedures voor wel meer politici een democratisch blok aan het been. 

Het klopt natuurlijk niet dat (alleen) lastige burgers die dossiers afremmen en/of blokkeren. Een vlotte besluitvorming wordt ook geremd door partijpolitieke strategieën en besluitvorming in achterkamers,… Ook betere plannen die de voorziene – niet door burgers, maar door politici goedgekeurde – procedures volgen, kunnen helpen. Anders overleven die plannen de toets voor de rechtbank niet. En terecht.

Tenslotte is ook betere en vooral tijdige inspraak nodig, op een moment dat alternatieven nog kunnen overwogen worden. Bij belangrijke beslissingen kunnen we de burgers niet negeren. Die willen informatie, die willen invloed op ingrepen in hun woonomgeving en levenskwaliteit,… Wie geen werk maakt van dat draagvlak, maakt werk van (juridisch) protest. 

Dus waarom niet wat meer luisteren naar bekommernissen van burgers? Waarom niet meer vertrouwen hebben in de inbreng van burger en middenveld? Waarom van participatie geen échte open processen maken en investeren in een betere dialoog tussen bestuur en burger? 

 

Wim Van Roy is coördinator van De Wakkere Burger vzw.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook