Onderzoeksproject

De Wakkere Burger wil deze actieve burgers ondersteunen door hen een netwerk te bieden rond de centrale vraag: hoe krijg je meer greep op het beleid? Hoe kunnen we burger en overheid overtuigen van de meerwaarde van een participatief beleid? Hoe maken we samen een constructief beleid dat aansluit bij de wensen en behoeftes in de samenleving?

In de eerste helft van 2016 loopt een onderzoeksproject alvast in op het thema ‘beleidsinvloed'. Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal interviews met actieve burgers en schepenen zal onze stagiare Maud Peeters een antwoord formuleren op volgende vragen:

•    Welke lessen trekken initiatieven uit hun ervaringen?
•    Botsen actieve burgers op drempels om hun doel te realiseren?
•    Welke extra ondersteuning zou hun impact of invloed nog kunnen versterken? 
•    Welke rol kan een ondersteuningpunt zoals De Wakkere Burger spelen m.b.t. de relatie tussen bottom-up-initiatieven en beleid?

[UPDATE 01/08/2016] Info over de resultaten vind je hier

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook