Is dit haalbaar?

Een kamercommissie met burgers en politici is een interessante piste, vindt De Wakkere Burger, zeker voor thema’s waarbij politici en partijen vooral kijken naar het eigen belang: kiesregels, partijfinanciering,... In een recent verleden deed ook oppositiepartij SP.A een aanzet tot politieke vernieuwing. In augustus 2015 kwam kamerlid Peter Vanvelthoven op de proppen met het idee van een gelote burgersenaat. Is dit haalbaar?

Grondwetsdeskundigen zien alvast enkele problemen met een gelote burgersenaat. Er bestaan Grondwettelijke bezwaren. Het voorstel zou pas in een volgende regeerperiode kunnen worden aangepakt. En dan moet de huidige regering nu al de desbetreffende grondwetartikels aanduiden voor herziening. "Als dit niet gebeurt, zal het voorstel onvermijdelijk op de lange baan worden geschoven", schrijven deze juristen op hun blog. De Wakkere Burger hoopt dat beide voorstellen snel op de politieke agenda komen. We kijken uit naar een reactie van de meerderheid.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook