Advies-GPS wijst de weg naar een goed advies

Advies-GPS wijst de weg richting een ‘sterke adviesraad’ via praktische tips, testjes en evaluatie-oefeningen: Hoe formuleren we een sterk advies? Hoe zorgen we voor een breder bereik? Samengevat: Hoe vergroten we onze impact? 

Naast een ‘routeplanner’ wil deze uitgave ook een ‘blik-opener’ zijn: Welke taak vergeet onze raad soms? Welke groepen horen wij nooit?

Deze publicatie kijkt ook naar de toekomst: Hoe kunnen adviesraden ook in de toekomst relevant blijven? Hoe worden zij een soepel vehikel voor bredere participatie?  

Inhoud

 1. Participatie: meerwaarde, invloed, timing...
 2. Adviestaak: inhoudelijke kwaliteit, draagvlak, samenwerking...
 3. Juridisch kader: gemeentedecreet, inzagerecht...
 4. Statuten, reglementen en afsprakennota.
 5. Routeplanner richting sterk advies
 6. Gemeentelijke meerjarenplanning: memorandum, inspraak,..
 7. Samenstelling en structuur:motiveren,diversiteit,...
 8. Toekomstvisie op adviesraden 
 9. Bijlagen: Adviessjabloon en evaluatie-oefeningen.

Bestellen

Het boekje (55 pg.) is te koop aan 9 euro/exemplaar (incl. verzending)

 • vanaf 10 exemplaren: 8,50 euro/ex.
 • vanaf 50 exemplaren: 8 euro/ex.
 • vanaf 100 exemplaren: 7 euro/ex.

Interesse en meer info: Angelique Janssens, info@dewakkereburger.be, 02-274.24.01

Geef bij bestelling duidelijk het precieze aantal boekjes, het leverings- en (eventueel) facturatieadres aan, a.u.b.

Lees ook