Advies-GPS wijst de weg naar een goed advies

De nieuwe Advies-GPS blijft de weg wjzen richting een ‘sterke adviesraad’ via praktische tips, testjes en evaluatie-oefeningen: Hoe formuleren we een sterk advies? Hoe zorgen we voor een breder bereik? Samengevat: Hoe vergroten we onze impact? 

Naast een ‘routeplanner’ wil deze uitgave ook een ‘blik-opener’ zijn: Welke taak vergeet onze raad soms? Welke groepen horen wij nooit?

Deze publicatie kijkt ook naar de toekomst: Hoe kunnen adviesraden ook in de toekomst relevant blijven? Hoe worden zij ook een flexibel forum voor bredere participatie?  

Inhoud

Een belangrijke wijzinging in de nieuwe editie is de opname van de artikels over adviesraden uit het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat begin 2019 van kracht werd. Ook de mogelijke rol van adviesraden in de meerjarenplanning krijgt extra aandacht. Net als ideeën en tips voor meer dynamische, alternatieve invullingen van het concept 'adviesraad'.

  1. Participatie: meerwaarde, invloed, timing...
  2. Adviestaak: inhoudelijke kwaliteit, draagvlak, samenwerking...
  3. Juridisch kader: decreet lokaal bestuur, inzagerecht, links naar sectorale regels...
  4. Statuten,...
  5. Routeplanner richting sterk advies
  6. Gemeentelijke meerjarenplanning: memorandum, inspraak,..
  7. Samenstelling en structuur:motiveren,diversiteit, openheid en adhoc betrokkenheid...
  8. Toekomstvisie op adviesraden 
  9. Bijlagen:Sjablonen voor goed advies en zelfevaluatie

Bestellen

Het nieuwe boekje (+/- 60 pg.) zal beschikbaar zijn vanaf september. Richtprijs: +/- 10 euro per boekje (incl. verzending)

Meer info: Wim Van Roy, wim@dewakkereburger.be, 02 - 274 24 02

Bestellen: Angelique Janssens, info@dewakkereburger.be, 02-274.24.01

 

Lees ook