X
Menu:
09 JUN 2021 Covid-19: Wakker... maar vanop afstand.

ALGEMEEN - Ook na het invoering van het Corona-zomerplan blijft De Wakkere Burger vooral aan thuiswerk doen.  Contacteer ons de komende tijd liefst via e-mail info@dewakkereburger.be of via het centrale telefoonnummer 02/274.24.01.  Of zie lager voor specifieke vragen... ...

25 MEI 2021 Hoe krijg je als burgerinitiatief meer greep op het beleid?

Hoe creëer je als burgerinitiatief écht impact? Hoe zorg je voor invloed? Op basis van het afstudeeronderzoek (2016) van Maud Peeters en onderzoek van professor bestuurskunde Filip De Rynck geven wij je vijf tips ter inspiratie!

11 MEI 2021 Petities: participatie in middeleeuws Brugge

Brugge was in de late middeleeuwen het toneel van heel wat protesten, georganiseerd door ambachten en burgers tegen de stedelijke overheid. Deze collectieve acties maakten vooral gebruik van geweldloze drukkingsmiddelen om inspraak in het beleid te eisen. De meest gebruikte tactiek was het indi ...

30 APR 2021 Nieuwe Vlaamse regels voor lokale verkiezingen: stemplicht verdwijnt!

OPINIE - De Vlaamse regering heeft vandaag besloten om de spelregels bij de lokale verkiezingen grondig te hervormen. Zo zal er bij de stembusgang in 2024 geen opkomstplicht meer bestaan. Ook de lijststem zal verdwijnen en de kiezer krijgt ook een meer directe greep op wie burgemeester wordt. H ...

27 APR 2021 Right to Challenge

Academici van de KU Leuven voerden, in opdracht van de Vlaamse overheid, een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het onderzoek richt zich op drie thema's die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staan: uitdaagrecht ...

20 APR 2021 Mini-publics

Academici van de KU Leuven voerden, in opdracht van de Vlaamse overheid, een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het onderzoek richt zich op drie thema's die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staan: uitdaagrecht ...

11 APR 2021 E-participatie

Academici van de KU Leuven voerden, in opdracht van de Vlaamse overheid, een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het onderzoek richt zich op drie thema's die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staan: uitdaagrecht ...

08 APR 2021 'Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden'

Het Vlaamse lokale politieke landschap is voortdurend in beweging: denk bijvoorbeeld maar aan de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur. Het boek ‘Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden’ gaat dan ook in op een aantal ontwikkelingen die zich bij de lokale besturen de ...

18 MRT 2021 ‘Lokale kiezers hebben hun voorkeur - De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd’

Hoe bepalend zijn het maatschappelijk profiel en de politieke houdingen van de kiezer voor de uiteindelijke stemkeuze? Welke motieven halen kiezers aan voor hun stem? Hebben kiezers met een religieuze overtuiging een specifiek profiel? Onderzoekers van zeven Belgische universiteiten bevroegen bij de ...

16 MRT 2021 CitizenDev, wijkontwikkeling vanuit de troeven van mensen

Brussel in 2017. Een groot deel van de bevolking heeft geen toegang meer tot betaald en stabiel werk en staat op gespannen voet met de overheid; diepgewortelde discriminatie maakt deel uit van hun dagelijks leven. Ook de overheid neemt hen niet echt au sérieux. In deze context gaan het projec ...